Färgkod 415

BMW | Bright Red II

Finns tillgänglig
Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Säkerställ att färgkoden 415 (Bright Red II) stämmer överens med din BMW innan du beställer. Läs mer

Komplett färgpaket till din BMW med färgkod 415

Nedan finner du färgpaket som kan användas för att reparera stenskott och repor på din BMW.

Behöver du sprayfärg? Klicka här

Småfix Plus

Småfix Plus

359 kr

Fri frakt
Lackstift (färg)
Klarlackstift
Rostskyddande primer
Specialgjord till BMW
Räcker till 100-tals stenskott

Småfix Bas

329 kr

Fri frakt
Lackstift (färg)
Klarlackstift
Rostskyddande primer

Säkerhetsdatablad: Ladda ned

FaraBrandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Visa skyddsangivelser