Etch Primer

Etch Primer

149 kr

Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Hagmans® Etch Primer används som rostskyddsgrund på vanlig plåt, galvaniserad plåt och aluminium som skall täckmålas. Hagmans® Etch Primer kan övermålas med de flesta på marknaden förekommande 1K och 2K lacksystem.

Använd alltid andningsskyddsmask vid bearbetning.

Färg: Grå

Mängd: 400ml

Säkerhetsdatablad: Ladda ned

Tekniskt databladLadda ned

Tillverkare: Hagmans®

FaraExtremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Visa skyddsangivelser