Grundfärg

Grundfärg

129 kr

Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Hagmans® Grå Grundfärg är med sina rostskyddande egenskaper avsedd att användas på slipade, spacklade och övriga ytor som ska överlackeras. Kan övermålas med, de flesta på marknaden förekommande, 1K och 2K lacksystem. 

 

Torktid vid 20°C: Dammtorr 10-15 min, Klibbtorr ca. 30 min, Genomtorr ca. 24 timmar.

 

Mängd: 400ml

Färg: Grå

Säkerhetsdatablad: Ladda ned

Tekniskt datablad: Ladda ned

Tillverkare: Hagmans®

 

FaraExtremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Visa skyddsangivelser