Klarlackstift

Klarlackstift

89 kr

Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Snabbtorkande, högblank och väderleksbeständig 1k-klarlack på akrylbasis för ytor av metall, aluminium, glas, sten och plast.

Mängd: 9ml

Säkerhetsdatablad: Ladda ned

FaraBrandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Visa skyddsangivelser