Plastprimer

Plastprimer

135 kr

Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Plastprimer ger väldigt bra vidhäftning på obehandlad plast och plastdelar som stötdämpare och spegelkåpor.

Primern funkar för all plastinteriör och -exteriör. Även applicering på punktreparationer.

Snabb avdunstning, hög avkastning, snabb torkning och kan övermålas med akryllack och topplack.


Mängd: 400ml

Säkerhetsdatablad: Ladda ned

Tekniskt datablad: Ladda ned

Tillverkare: Hagmans®

FaraExtremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Visa skyddsangivelser