Primerstift

Primerstift

89 kr

Skickas inom 1-2 arbetsdagar

Grundfärg/primer med mycket goda rostskyddande egenskaper. Bör användas om du utför arbeten direkt på bilens plåt.

Mängd: 9ml

Säkerhetsdatablad: Ladda ned

FaraBrandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Visa skyddsangivelser